Burgemeester P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist
Burgemeester P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist Gemeente Renswoude

Gevolgen van de spreidingswet voor Renswoude

Column

Het zal u niet zijn ontgaan, na alle commotie die er afgelopen periode is geweest rondom de stemming over de spreidingswet in de eerste kamer, dat deze wet is aangenomen en sinds 1 februari 2024 ook actief is.

Hoe werkt de spreidingswet?

De komende 2 jaar zijn er naar verwachting 96.000 opvangplekken voor asielzoekers in Nederland nodig. De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid heeft de provinciale opgave en de indicatie per gemeente bekendgemaakt. Voor Renswoude kunnen dit 39 opvangplekken worden als er inderdaad 96.000 opvangplekken nodig zijn. Deze verdeling is gemaakt op basis van het aantal inwoners en hoe welvarend een gemeente is.

Alle gemeenten is gevraagd om voor eind april in kaart te brengen, welke mogelijkheden er zijn om een aandeel te bieden in de oplossing. In Utrecht zijn alle gemeenten vertegenwoordigd aan de Provinciale Regietafel, waarvan de Commissaris van de Koning voorzitter is. Voor

1 november 2024 dienen de commissarissen van de Koning hun provinciale plannen in. Dan wordt de balans opgemaakt. Hoeveel aanbod is er en zijn er genoeg plekken voor de opvang? Uiteindelijk neemt de staatsecretaris uiterlijk 31 december 2024 het verdeelbesluit op basis van de ingediende plannen. Gemeenten maken binnen een provincie onderling afspraken over de verdeling, bijvoorbeeld de ene gemeente biedt meer huizen aan statushouders aan en de andere vangt meer asielzoekers op.

Hoe kijkt het college van Renswoude hiernaar?

Als eerste wil het college graag duidelijk maken dat het we het hier over mensen hebben, mensen met een gezicht, mensen die over het algemeen uit een omgeving komen waar wij niet in terecht willen komen.

De afgevaardigden vanuit Renswoude aan de Provinciale Regietafel zijn zich zeer bewust van de mogelijkheden en onmogelijkheden in onze gemeente en tegelijkertijd kijken we naar wat ons aandeel kan zijn in het leggen van de puzzel. Bijvoorbeeld door het ophogen van het aantal statushouders. Want een Asielzoekerscentrum in onze kleine gemeente met zo’n heel kleine organisatie en weinig voorzieningen is heel moeilijk te realiseren. Het gaat niet alleen om huisvesting, ook om de begeleiding, zorg en onderwijs. Tegelijkertijd zal van Renswoude ook een aandeel verwacht worden om de puzzel te kunnen leggen. Vandaar de denkrichting om het aantal statushouders iets te verhogen. En wellicht zijn er ook andere oplossingsrichtingen te bedenken. Het college vraagt u/jou om hen het vertrouwen te geven om een oplossing te zoeken die past bij Renswoude. Wij staan bekend als een gemeente die zijn verantwoordelijkheid neemt binnen redelijkheid en billijkheid en krijgen daardoor ook vaak dingen voor elkaar. Dit krediet willen we behouden én gebruiken om met elkaar een passende oplossing voor Renswoude te vinden.

Mocht u zorgen, vragen en/of oplossingen willen delen, willen we dat graag van u horen.

Petra Doornenbal, burgemeester gemeente Renswoude