Henk van der Schoor, Wethouder Economie en Financiën
Henk van der Schoor, Wethouder Economie en Financiën Gemeente Renswoude

Samen op weg in Renswoude

Column

RENSWOUDE Met al de ontvangen en gegeven goede wensen rondom de jaarwisseling nog in onze gedachten zijn wij bij het lezen van deze column alweer in februari aangeland. De tijd snelt. De eerste raadsvergadering en commissievergaderingen van 2024 zijn alweer achter de rug. De snelheid van de tijd en soms ook de onderwerpen en uitdagingen die strijden om urgentie zijn een extra reden om niet achterover te leunen.

Een breed scala van onderwerpen houdt ons in Renswoude dagelijks bij de les. En hierin heeft iedereen in meerdere of mindere mate zijn of haar belangen en wensen. En terecht!

Als college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben wij de opdracht om in de veelheid van onderwerpen en uitdagingen structuur te brengen, en te agenderen en behandelen. Het is ook goed en noodzakelijk om te beseffen dat de gemeente Renswoude niet alles op ‘eigen houtje’ kan en mag beslissen.

Onderwerpen als de ontwikkelingen in de landbouw, hoe zien wij de toekomst van ons landelijk buitengebied uitbreiding om toekomstgericht te kunnen bouwen aan de randen van onze bebouwde kom en bijvoorbeeld de veiligheid vergroten van de N224 / Dorpsstraat.

Natuurlijk ontslaat dat ons niet van de plicht de signalen en gebeurtenissen vanuit ons dorp serieus te nemen en onder de aandacht te brengen van instanties en provinciale en landelijke overheden die daar wel over gaan. En ik durf te stellen dat wij dit als Renswouds bestuur ook met alle inzet doen.

Daarnaast zetten wij in op participatie van inwoners en belanghebbenden. 

Spreken over bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de agrarische sector doen we niet over hen maar met de agrariërs en belangenorganisaties. De voorbeelden daarvan zijn bekend en de gesprekken in groter en kleiner verband vinden op constructieve basis en in onderling vertrouwen nog steeds plaats.

Met de gemeenteraad vinden gesprekken plaats over (mogelijk) toekomstige bouwlocaties. Met de ondernemers hebben wij het over het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Met inwoners, transportondernemers uit de omgeving en de provincies Utrecht en Gelderland zijn wij in gesprek over de N224. En deze opsomming zou moeiteloos aangevuld kunnen worden met nog veel meer onderwerpen.

Samen dienen als bestuur en voor de inwoners van Renswoude de belangen van onze gemeente te dienen en ons daarvoor in te spannen. Het is belangrijk dat wij samen aan hetzelfde touwtrekken. En wat daarin nog meer van belang is, is dat wij aan dezelfde kant van het touw hangen!

Henk van der Schoor, Wethouder Economie & Financiën