Burgemeester P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist
Burgemeester P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist Gemeente Renswoude

Nieuw artikel

Column

Rechtmatigheid of rechtvaardigheid?

De feestdagen zijn net achter de rug. Een poosje waarin tijd is voor familie, vrienden en afstand nemen. Dat afstand nemen biedt de gelegenheid om terug te kijken op mijn eigen handelen en mijn ervaringen en van daaruit nadenken wat dat betekent voor mijn toekomstige keuzes. Ik heb een poos zitten kauwen op het volgende:

Gaat rechtmatigheid voor rechtvaardigheid of toch andersom?

Voor mij is een drijfveer dat ik wil werken vanuit de bedoeling; dat is best ingewikkeld bij een overheid want daar moet alles rechtmatig zijn. Jouw acties moeten overeenstemmen met de geldende regels.

Maar de geldende regels worden soms zo letterlijk uitgelegd dat ze voorbij gaan aan de bedoeling. In dat geval vind ik dat rechtvaardigheid voor moet gaan ten opzichte van de rechtmatigheid. Wij noemen dat dan maatwerk. Maar ja… da’s wel lastig verantwoorden bij de gemeenteraad. Want maatwerk levert altijd de vraag “is dit precedentwerking?” op. Het gaat er om of iets een oplossing is.

Bang zijn voor precedentwerking verlamt. “ ik ga dit niet doen want ik heb het daar ook niet gedaan”. Zo doen we niets voor mensen. Maar ja…. Veelal is zo’n reactie ingegeven doordat mensen die zich benadeeld voelen naar de rechter stappen. Ook al is de situatie niet dezelfde. Omdat het zoveel tijd en inzet vraagt om iets “staande te houden bij de rechter”, kiezen we (te) veel voor de weg van de minste weerstand en wordt gekozen voor de rechtmatigheid op plaats van de rechtvaardigheid.

Ik hoop dat 2024 ons de ruimte biedt om de goede dingen te doen; mensen recht te doen en tot hun recht te laten komen.

Ik wens u/jou een mooi 2024!

Petra Doornenbal, burgemeester gemeente Renswoude