Crisisnummers
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via https://www.kvk.nl/coronaloket.Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.VNO-NCW biedt op deze pagina een overzicht gericht op ondernemers met informatie van onze kennispartners en henzelf. Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd. BMKB-regelingDe verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling isoperationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteldMeer informatie over deze regeling op de website van KVK:https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

Bericht van het UWV:

In verband met de actuele ontwikkelingen rondom het Coronavirus informeren wij u graag over het volgende.

Als u wordt getroffen door het coronavirus en er hierdoor tijdelijk te weinig werk in uw bedrijf is, kunnen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Het coronavirus valt namelijk niet onder het normale ondernemersrisico.

Sommige buitengewone gebeurtenissen vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Bijvoorbeeld brand of een overstroming, maar nu dus ook het coronavirus. In die omstandigheden heeft u misschien tijdelijk onvoldoende werk in uw bedrijf voor al uw werknemers. Dan kunnen uw werknemers, voor wie dit geldt, mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Hiervoor vraagt u eerst een vergunning voor werktijdverkorting aan.

Een verzoek tot werktijdverkorting komt voor toewijzing in aanmerking als:

1.       Het gaat om buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en

2.       gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20 procent van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

Ontheffing wordt niet verleend:

·         over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing is ontvangen;

·         voorzover het personeelsbestand van de onderneming niet op de redelijkerwijs te verwachten behoefte is afgestemd;

·         als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dat de werkstaking door het verlenen van de ontheffing wordt beïnvloed.

De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Veelgestelde vragen: U kunt hier terecht voor de meest actuele informatie.